Er moet op korte termijn een wettelijke
regeling komen die de winstuitkering over overheidsinvesteringen
aan banden legt. Dat stelt SP-woordvoerder energiezaken Paulus
Jansen voor naar aanleiding van de voorgenomen fusie van NUON en
Essent. 'De winst die deze bedrijven nu uitkeren is geen
'rendement op eigen vermogen' maar op onze toch al hoge
energierekening.'

NUON en Essent zijn beide 100%
overheidsbedrijven, eigendom van provincies en gemeenten. In het
verleden waren het nutsbedrijven die vrijwel tegen kostprijs
leverden. Na de liberalisering van de energiemarkt gingen ze zich
steeds commerciëler gedragen en inmiddels zijn hun winsten tot
astronomische hoogte gestegen. Jansen denkt dat het een zegen voor
zowel de klant als de energiesector zou zijn als de winstuitkering
aan overheden aan een wettelijk maximum gebonden zou worden. 'Het
enige motief voor overheden om te investeren in bedrijven zou de
maatschappelijke meerwaarde moeten zijn. Ze mogen best een
vergoeding krijgen over het ingelegde kapitaal, bijvoorbeeld gelijk
aan de rente op staatsleningen. Maar het eigen vermogen van NUON en
Essent bestaat vooral uit ingehouden winst, dat is dus geld dat
door de klanten wordt betaald.'

Jansen heeft over de voorgenomen fusie
inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan minister Wijn (EZ). Hij
wil dat de bescherming van de consument tegen de monopoliewinsten
van voormalige nutsbedrijven niet wordt aangescherpt.

Door de fusie ontstaat een bedrijf dat 60%
van de Nederlandse huishoudens als klant heeft. Dat percentage kan
overigens lager worden indien de Nederlandse Mededingingsautoriteit
dat als voorwaarde stelt aan een fusie.

bron:SP