De partijraad van de SP heeft dit weekeinde besloten de Partij van de Arbeid en GroenLinks uit te nodigen om samen met de SP een lijstverbinding aan te gaan voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen.

Als de partijen ja zeggen wordt de kans groter dat eventuele restzetels bij eenprogressieve partij terecht komen.

bron:SP