Mà¼nchen - Van 5 tot 18 juli 2005 kunnen de bewoners van de Duitse deelstaat Beieren op het gemeentehuis een verzoekschrift ondertekenen. De initiatiefnemers willen dat voortaan voor alle antenne-installaties voor mobiele telefonie een bouwvergunning aangevraagd wordt. De gemeenten zullen de aanvragen toetsen aan gezondheidspreventie, sociale aanvaardbaarheid, milieu en welstand.

"Een briljant idee", vindt woordvoerster Nicole van Gemert van de Tweede Kamerfractie van de Socialistische Partij. "Dit is de manier om het probleem aan te pakken. De inhoud van de petitie in Beieren is heel goed. In Nederland is het alleen mogelijk in de vorm van een moreel appel. Een petitie is hier namelijk niet dwingend. Dat is nog onderwerp van de discussie over bestuurlijke vernieuwing." De SP adviseert haar afdelingen om in actie te komen.

De ecologisch-democratische partij (àƒÆ’?DP) in Beieren heeft het initiatief genomen. Op 4 april 2005 zijn 34.000 handtekeningen aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en op 28 april werd toestemming voor de petitie verleend. Meer dan 116 burgemeester, 600 medici en apothekers en 90 actiegroepen ondersteunen het initiatief. De politieke partij Freie Wà¤hler en gemeentelijke afdelingen van Bà¼ndnis 90/Die Grà¼nen, FDP en andere partijen staan achter het verzoekschrift.

Ook de Bund Naturschutz is tegen uitbreiding van het GSM- en UMTS-netwerk. "De gevolgen voor de gezondheid zijn niet te overzien: slaapstoornissen, hoofdpijn, oorsuizen, cognitieve stoornissen. De lijst bevat ook ernstige ziekten zoals kanker. De stralingsbelasting is onnodig hoog." Milieudefensie is de zustervereniging van de Bund Naturschutz (beide zijn lid van Friends of the Earth). "Wij hebben nog geen standpunt", reageert Annemieke Bots van Milieudefensie in Amsterdam.

De preventie van welzijns- en gezondheidsklachten is doorslaggevend voor een bouwvergunning. Alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om de blootstelling van de bevolking aan de radiofrequente straling te verminderen moeten worden genomen, staat in het voorstel tot wijziging van de wet. Bovendien mag het uitzicht niet vervuild worden, moet rekening worden gehouden met het milieu en krijgen de bewoners inspraak. De wetswijziging maakt het mogelijk om gebieden aan te wijzen waar helemaal geen antenne-installaties mogen komen.

In Nederland staat de uitbreiding van het GSM- en UMTS-netwerk ook ter discussie. Uit onderzoek van TNO blijkt dat beide bij een veldsterkte van 1 Volt per meter het cognitieve functioneren beïnvloeden en dat UMTS bovendien duizeligheid en tintelingen veroorzaakt. Het onderzoek wordt in enigszins gewijzigde vorm in Zwitserland herhaald, met een hogere veldsterkte en alleen voor UMTS. "De onderzoekers doen niet wat wij willen, maar we moeten wachten op het debat in de Tweede Kamer", aldus Van Gemert van de SP.

"Wij willen wel over een vergunningsplicht voor antenne-installaties nadenken, maar wachten op objectieve informatie", zegt Olof van der Gaag, woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van Groen Links. De twijfels van de PvdA over de mobiele telefonie zijn bekend. Martijn van Dam (Tweede Kamer) is tegen antennes op of in de omgeving van woningen. Hij vindt dat het parlement zich over verdergaande maatregelen moet buigen.

In Beieren moet tussen 5 en 18 juli tien procent van de kiesgerechtigden (ongeveer 920.000 mensen) de petitie ondertekenen. Lukt dat, dan is de overheid verplicht om een referendum te houden. Het verzoekschrift wordt overal gepromoot, met bumperstickers en affiches. Een informatie-bus rijdt langs de gemeentehuizen, met een houten zendmast die permanent het geluid van de straling laat horen. Op het affiche staat: "Komt de volgende zendmast voor uw slaapkamer?"

bron:Stopumts