SP-Kamerlid Henk van Gerven pleit vandaag
in het spoeddebat over medische fouten voor de oprichting van een
Medische Ongevallenraad. Gisteren bleek uit onderzoek van bureau
Nivel dat jaarlijks 1735 mensen sterven door vermijdbare medische
fouten. Eén van de aanbevelingen van het onderzoek was het
structureel melden en analyseren van medische fouten. Darvoor zou
volgens de SP dus een onafhankelijke Medische Ongevallenraad in het
leven moeten worden geroepen.

De raad zou onderzoek moeten doen naar de
oorzaken van medische fouten en aanbevelingen doen om toekomstige
fouten te voorkomen. Ziekenhuizen, artsen en verpleeghuizen zouden
voortaan verplicht medische fouten moeten melden. Deze melding is
vertrouwelijk en mag niet de basis zijn van een straf- of
tuchtrechtelijke vervolging.

Henk van Gerven: 'Niet het melden van een
medische fout, maar het verzwijgen ervan moet bestraft worden.
Inzicht in de oorzaken van medische fouten biedt uitzicht op het
terugdringen ervan. Een Medische Ongevallenraad kan ons daar zeker
mee helpen.'

bron:SP