De SP roept mensen uit het hele land op om zondag 8 januari om 14.00 uur te komen
demonstreren tegen het kappen van de bomen in de Schinveldse bossen. 'Democratie en
natuur leggen het ten onrechte af tegen de belangen van de NAVO,' stelt Tweede-Kamerlid
Jan de Wit.

In de gemeente Onderbanken in Zuid-Limburg wordt voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een zogeheten NIMBY-procedure toegepast. Door ingrijpen van minister Dekker (VROM) wordt een groot deel van de Schinveldse bossen gekapt omdat deze in de weg zouden staan voor de AWACS-vliegtuigen die opstijgen van de vliegbasis Geilenkirchen in Duitsland en laag overvliegen over de huizen van Onderbanken. Op deze manier wil de minister, daarin gesteund door waarnemend burgemeester Zuidgeest, het verzet breken dat de bewoners van Onderbanken en omgeving al jarenlang voeren tegen de overlast van de AWACS-vliegtuigen. Het belang van de NAVO weegt voor de minister zwaarder dan het belang van de mensen in Onderbanken. En dus moeten er vijf hectaren bos gesloopt worden, die juist voor de mensen in Onderbanken nog enige bescherming bieden tegen de stank- en lawaai-overlast van de sterk verouderde AWACS-toestellen.
'Het is te gek voor woorden dat niet eens de NIMBY-procedure mag worden afgewacht en dat zelfs een verzoek om te wachten met kappen totdat die procedure is afgelopen is afgewezen,' aldus het Limburgse SP-Kamerlid Jan de Wit. Tot voor kort stond ook het gemeentebestuur van Onderbanken achter de bewoners in de strijd tegen de AWACS-vliegtuigen, maar sinds de komst van de waarnemend burgemeester is dat veranderd. Laatstgenoemde heeft het mogelijk gemaakt door middel van een speciale noodverordening dat daadwerkelijk met het kappen kan worden begonnen.
De SP wil tegen deze hele gang van zaken protesteren en roept daarom iedereen op om op zondag 8 januari om 14.00 uur te demonstreren tegen de dreigende bomenkap. Namens de SP zullen Jan de Wit en voormalig Kamerlid Remi Poppe het woord voeren. Plaats van de demonstratie: Hogenboschweg nabij het complex van Curver in Onderbanken, Limburg.
bron:SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular