EU-landen zouden de opbrengst van zaken als smokkel en illegale prostitutie niet mogen meetellen bij de vaststelling van hun Bruto Nationaal Product (BNP). SP-Kamerlid Ewout Irrgang pleit voor strengere Europese normen om het BNP vast te stellen. Afgelopen week
werd bekend dat Griekenland het nationaal inkomen door een boekhoudkundige ingreep met een kwart liet stijgen door de opbrengst uit illegale praktijken mee te tellen.

De zwarte economie van Griekenland is goed voor een bedrag tussen de 40 en 60 miljard. Door het met crimineel geld opgepompte nieuwe nationale inkomen gaat het Griekse begrotingstekort omlaag van 2,6 naar 1,9 procent. Om onder het maximale begrotingssaldo van 3 procent te komen had Griekenland al eerder de cijfers verfraaid om toegelaten te worden tot de eurozone.

Irrgang: 'Als Griekenland nog meer van dergelijke rekentrucs mag toepassen is het hek van de dam. Ik wil dat minister Zalm zich duidelijk verzet tegen dit soort vervuiling van de gegevens. Anders wordt het straks van nationaal belang om de criminele omzetten juist te vergroten, in plaats van de misdaad te bestrijden.'

bron:SP