De SP roept iedereen op om de nieuwe grondwetfolder die de regering laat verspreiden, als ongewenste post retour te sturen naar het Ministerie van Buitenlandse zaken. SP-Kamerlid Harry van Bommel: 'Op deze manier kan het publiek haar afkeer laten blijken van de manier waarop de regering met belastinggeld smijt om campagne te voeren.' Omdat de eerder verspreide folder van de Onafhankelijke Referendumcommissie en de Grondwetkrant niet konden overtuigen, gooit het kabinet voor 1,5 miljoen euro een nieuwe en zeer partijdige folder in de strijd. Ook zullen voor 2 miljoen euro paginagrote advertenties en zeer gekleurde radiospots worden ingezet.  

Van Bommel: 'Het is volstrekt ongepast dat het kabinet onbeperkt belastinggeld gebruikt om de bevolking tot een 'ja' te bewegen. Zowel de voor- als tegenstanders kregen 400.000 euro ter beschikking om de bevolking te informeren. Maar nu de tegenstanders in alle peilingen in de meerderheid zijn, trekt het kabinet opeens 3,5 miljoen euro uit de staatskas om het ja-kamp te versterken. Het kabinet misbruikt belastinggeld om een politieke propagandaslag te winnen. Hoe meer de weerstand onder de bevolking groeit, des te meer de regering zich van haar slechtste kanten laat zien.'  
 
Het kabinet wijkt af van de belofte die ze op 8 februari deed, toen het in een persbericht weten: 'Het kabinet zal zijn opvattingen over de Europese Grondwet actief uitdragen volgens de principes uit het eindrapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (Commissie-Wallage). Hierin staat dat overheidsvoorlichting over niet-aanvaard beleid feitelijk en zakelijk moet zijn, dat de overheid herkenbaar moet zijn als afzender en dat de communicatie in redelijke verhouding moet staan tot de communicatie van anderen.' Zowel de hoeveelheid geld die het kabinet uittrekt voor haar VOOR campagne als de feitelijkheid en zakelijkheid van haar uitlatingen (ze omschrijft de argumenten van de oppositie als mythes op www.grondweteu.nl) wijken duidelijk af van deze belofte. Met grote aantallen promotiefolders en steunadvertenties hopen Balkenende c.s. een omslag voor de voorstanders te kunnen forceren. 
 
Van Bommel roept de bevolking op om haar afkeer van deze praktijken te laten blijken door de nieuwe folder 'retour afzender' te sturen naar het portvrije antwoordnummer van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (antwoordnummer 10975, 2501WB te Den Haag). 'De bevolking wil graag heldere en eerlijke informatie en zit niet te wachten op nog meer eenzijdige propaganda van het kabinet, of nog meer dreigementen over oorlog en een toekomst in het verdomhoekje van Europa. De campagne van het kabinet is volstrekt aan het doorslaan. Zelfs de grootste tegenstanders erkennen dat er voordelen in de grondwet zitten, maar stellen dat ze niet opwegen tegen de nadelen. In de informatie van de regering is nog nergens 1 nadeel van deze grondwet genoemd. Wij roepen de bevolking op om zich deze onzin niet te slikken en de nieuwe folder terug te sturen.'  
 
bron:SP