De SP vindt het onacceptabel dat de NS nog
meer in rekening wil gaan brengen voor het kopen van kaartjes aan
het loket. Het spoorwegbedrijf wil bovendien voor de aankoop van
maandkaarten en railrunners een lokettoeslag laten gelden.
Bovendien wordt de aanschaf van meerdere kaarten tegelijk veel
duurder. SP-Kamerlid Emile Roemer roept verkeersminister Eurlings
ter verantwoording. Hij wil dat de minister zo snel mogelijk de NS
weer gewoon service laat verlenen en de extra kosten voor
loketkaartjes afschaft.

Sinds 2004 moeten reizigers 50 eurocent
extra betalen indien zij hun enkeltje of retourtje aan het loket
kopen. De NS wilde hiermee zoveel mogelijk mensen er toe bewegen
een automaat te gebruiken, zodat het personeel van de NS zich meer
kon richten op de verkoop van ingewikkelde kaartverzoeken en
informatie kon geven aan de reizigers. Nu laat de NS aan haar
personeel echter weten dat binnenkort voor vrijwel alle verkoop aan
het loket een toeslag betaald moet worden. Bovendien zal de toeslag
per verkocht kaartje worden berekend en niet meer maximaal een euro
bedragen.

SP-verkeerswoordvoerder Emile Roemer heeft
geen goed woord over voor dit plan van de NS. 'Eerst worden de
klanten naar het kaartautomaat gedwongen, om zodoende meer service
te kunnen bieden aan het loket. Nu wil de NS voor deze service ook
een extra toeslag gaan vragen. Een groot deel van het
loketpersoneel van de NS maakt zich hier zorgen over, want zij
krijgen wederom boze reizigers aan het loket.'

Volgens de SP zou de NS juist het
lokettarief af moeten schaffen. Roemer: 'Het idee achter het
loketkaartje is dat reizigers de kaartautomaat leren kennen en gaan
gebruiken. Na 3 jaar loketkaartjes is dat wel gelukt. Er is dus
geen reden meer om de lokettarieven te handhaven. Het lijkt er op
dat de NS gewoon extra geld uit de zakken van reizigers wil
kloppen. De lokettarieven moeten dus niet worden uitgebreid, maar
afgeschaft.'

bron:SP