Er komt een onafhankelijke commissie die de betrouwbaarheid en veiligheid van het stemproces via stemcomputers gaat bewaken. Dit zegde minister Nicolai van Bestuurlijke Vernieuwing vandaag toe aan SP-Kamerlid Ewout Irrgang, die een debat had aangevraagd over
de betrouwbaarheid van elektronisch stemmen.

De onafhankelijke commissie moet aanbevelingen doen voor de verdere verbeteringen van het stemproces in de aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen en daarna. Een van de mogelijkheden waar de commissie naar gaat kijken is de wenselijkheid van de invoering van een 'papertrail', een papieren afdruk van de uitgebrachte stem waarbij de kiezer kan controleren wat hij gestemd heeft. Alle stemmachines - ook die van de Sdu - worden nog
voor de verkiezingen van 22 november gecontroleerd. Ook de beloofde verbeterde verzegeling wordt nog eens doorgelicht op betrouwbaarheid. Er komen vóór de verkiezingen maatregelen tegen de mogelijke schending van het stemgeheim. Ook overweegt de minister nog in hoeverre het verzenden van stemuitslagen via GPRS wel voldoende veilig is. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het debat over de betrouwbaarheid van stemmachines.

Na lange tijd door de SP en anderen te zijn gewaarschuwd voor risico's in het stemproces door het gebruik van stemmachines heeft het kabinet nu eindelijk actie ondernomen. Nog midden vorig jaar verklaarde toenmalig minister Pechtold dat fraude met stemcomputers niet mogelijk is. Directe aanleiding voor het debat van vandaag waren de activiteiten van de actiegroep www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl. Deze criticasters van het systeem kraakten demonstratief een Nedap stemcomputer en wist deze zo te manipuleren dat stemmen bij andere partijen terecht kwamen. Ook liet de actiegroep zien dat het stemgeheim -
gegarandeerd in de kieswet - gemakkelijk te doorbreken is doordat de stemmachines op afstand zijn uit te lezen met behulp van een eenvoudig scanapparaat. Het tv-programma EenVandaag toonde al eerder aan dat de beveiliging van de opslag van stemcomputer volstrekt tekort schoot.

Irrgang is tevreden over de toezegde maatregelen van de minister: 'Zorgen over de betrouwbaarheid van de stemuitslag zijn slecht voor het vertrouwen in de democratie. Het is goed dat de minister nu op mijn aandringen kiest voor ingrijpen. Op de lange termijn hoop ik dat de onafhankelijke commissie goede voorstellen kan doen om de veiligheid van het stemmen verder te verbeteren.'

bron:SP