Krista van Velzen is onthutst over de bevindingen van de Commissie Ongewenst Gedrag. Wangedrag in de krijgsmacht komt volgens de commissie op grote schaal voor en gaat verder dan de incidenten zoals die op het marineschip Tjerk Hiddes zijn gebeurd. 'De regering
spreekt grote woorden over het brengen van beschaving mét de Nederlandse krijgsmacht in de wijde wereld, maar het lijkt mij tijd voor een beschavingsoffensief ín de krijgsmacht,' aldus Van Velzen.

Van Velzen vindt dat de commissie een gedegen werkstuk heeft afgeleverd met honderden bladzijden onderzoeksgegevens en een lange lijst van concrete aanbevelingen. 'Dit is uitstekend materiaal om verder te werken aan de beschaving ín de krijgsmacht.'

Aanleiding voor de instelling van de commissie waren incidenten van seksueel ongewenst gedrag op het schip de Tjerk Hiddes toen dat deelnam aan de operatie Enduring Freedom in de Arabische Zee. Een vrouwelijke matroos voelde zich ernstig vernederd en deed daarover meermalen tevergeefs haar beklag bij de scheepsleiding. De commissie stelt vast dat de leiding van het schip eerder had moeten handelen. Op verzoek van de Tweede Kamer deed de commissie verder diepgaand onderzoek naar de werk- en levensomstandigheden in de krijgsmacht, met dus zeer zorgwekkende uitkomsten.

bron:SP