SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel heeft de Nederlandse ministers van
Justitie, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking om opheldering gevraagd
over hun huidige bemoeienissen met Suriname. Duidelijk moet worden wat
'Operatie Ficus' inhoudt, die erop gericht zou zijn om Surinaamse
verdachten voor de Nederlandse rechter te krijgen. Daarnaast wil het
SP-Kamerlid weten welk verband er bestaat tussen de
Nederlands-Surinaamse jungletrainingen die momenteel plaatsvinden in
het Para-district, 'Operatie Ficus' en de verkiezingen die op 25 mei in
Suriname plaatsvinden. 

 
Tot slot wil Van Bommel weten of de Nederlandse regering op de hoogte
is van de onvrede die er onder de inwoners van het dorp Pikin Saron
bestaat vanwege het feit dat de jungletrainingen hun jacht- en
visactiviteiten belemmeren en het risico met zich meebrengen dat
toegangswegen tot het dorp vernield worden. De Nederlandse regering zou
zich naar zijn mening medeverantwoordelijk moeten voelen voor de
effecten van de jungletrainingen voor de inwoners van Pikin Saron en
andere oefengebieden. 'De regering geeft hoog op over het belang van
'good governance' in ontwikkelingslanden. Dat verplicht haar naar mijn
mening om te onderzoeken of en hoe gedupeerden van militaire oefeningen
schadeloos gesteld kunnen worden voor de hinder en schade die zij
ondervinden.'  

Bron: SP