SP-Kamerlid Harry van Bommel vindt het een slecht plan om 150
commando's en mariniers in de oorlog in Afghanistan in te zetten. 'Het
is ongewenst en zelfs gevaarlijk om naast de vredesoperaties in
hetzelfde land ook oorlog te voeren. Niet alleen de oorlogvoerende
troepen komen in gevaar, maar vooral ook de vredestroepen die zich op
wederopbouw richten,' aldus Van Bommel.

 
 
Volgens berichten in de media zal de regering vandaag besluiten
commando's in te zetten in het oosten van Afghanistan tegen ongeregelde
eenheden van Al Kaida en de Taliban. Dat gebeurt in het kader van de
operatie Enduring Freedom. Op dit moment werken Nederlandse troepen als
Provinciaal Reconstructie Team (PRT) in de provincie Baghlan. Het PRT
houdt in die provincie vooral een oogje in het zeil bij de plaatselijke
bevolking. Van Bommel: 'Je kunt niet in een land tegelijkertijd oorlog
voeren en proberen de vrede te bevorderen. De SP was vanaf het begin
tegen Enduring Freedom, maar deze oorlogshandelingen van Nederlandse
troepen zijn nooit geëvalueerd. Vragen over behaalde resultaten werden
met stilzwijgen beantwoord. Nederland moet niet deelnemen aan een
geheime oorlog, zeker niet als de resultaten onbekend zijn.'  
 
'Dat commando's aan de zijde van de Amerikaanse troepen met Al Kaida en
Taliban moeten gaan vechten, vat ik op als een goedmakertje voor de
Amerikanen en de Britten vanwege het terugtrekken van onze troepen uit
Irak. Minister Kamp wil meedoen in wat hij 'het hoogste deel van het
geweldsspectrum' noemt. Ik noem het oorlog en het is zeer onverstandig
daaraan deel te nemen,' aldus Van Bommel.  

Bron: SP