'De onthulling dat de salarissen van topambtenaren in 2003 met 6,5%
zijn gestegen, bevestigt opnieuw dat dit kabinet een kabinet voor de
rijken is,' concludeert SP-Kamerlid Jan de Wit. 'De salarissen aan de
top mogen fors omhoog, terwijl de lagere ambtenaren en werknemers de
broekriem steeds verder moeten aanhalen.' De Wit pleit er voor om ook
hogere ambtenaren onder een CAO te laten vallen, die gelijke tred houdt
met de andere CAO's. Hij zal minister Remkes van Binnenlandse Zaken
dinsdag aan de tand voelen over de loonontwikkeling.  

 
'De rijken worden rijker en de armen worden armer, dat is steeds meer
de realiteit in ons land en de regering doet niets, behalve dit proces
verder stimuleren. De ministers krijgen er in 2007 dertig procent bij
als het aan dit kabinet ligt. De salarissen van de topmanagers in de
semi-publieke sector stegen met maar liefst 23%, zo bleek uit recent
onderzoek van de SP. De salarissen van de managers in het particuliere
bedrijfsleven stijgen jaarlijks - en dat al jaren achtereen! - met
dertien tot veertien procent. Hoe karig steekt daar de ontwikkeling van
de lonen van de werknemers tegen af. In het beste geval stijgt het loon
enkele procenten: in 2003 2,2% en in 2004 0,2% en voor 2004 en 2005
wordt vaak zelfs een nullijn bepleit.'   
 
De verklaring ervoor is al even dubieus: om goede mensen te krijgen
moet je meer betalen en op papier hebben de ambtenaren harder gewerkt
(40 uur per week in plaats van 36 uur). 'Het wordt tijd dat ook de
salarissen aan de top gaan vallen onder een CAO, en dat ze dezelfde
verhoging krijgen die ook voor de werknemers worden afgesproken', aldus
De Wit. 'De inkomensverschillen zijn de afgelopen steeds groter
geworden, doen we verder niks dan wordt het nog erger.'

Bron: SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular