Met de aangekondigde sluiting van tientallen NS-loketten en
verkooppunten van treinkaartjes snijdt de NS zichzelf in de vingers.
Juist nu de NS een verplichting heeft om steeds meer reizigers te gaan
vervoeren, moet het spoorbedrijf de service verbeteren, aldus
SP-Kamerlid Arda Gerkens, die morgen tijdens het vragenuurtje in de
Tweede Kamer opheldering vraagt aan staatssecretaris Schultz.  

 
'De NS moet zich niet blind staren op 'kostenplaatjes', maar het belang
en de wensen van de reizigers in ogenschouw blijven nemen. Onder druk
van de Tweede Kamer moet de NS jaarlijks het aantal reizigers laten
groeien. Een goed serviceniveau is daarbij essentieel. Ik wil dat
staatssecretaris Schultz zich hiervoor gaat inzetten.'   

Bron: SP