Tweede-Kamerlid Krista van Velzen (SP) heeft Defensieminister Kamp dringend een reactie gevraagd over uitspraken van een Nederlandse militair dat de militairen die naar Uruzgan uitgezonden worden zeer onervaren en slecht voorbereid zijn. 'Als deze klokkenluider gelijk blijkt te hebben, lopen deze militairen een onacceptabel risico in Afghanistan,' vreest Van Velzen.
De uitspraken van de militair, die weigert zich te laten uitzenden naar Afghanistan, zijn gedaan in weekblad Vrij Nederland. Hij typeert zijn peloton dat op missie gaat als een 'kindercrêche' en een 'groepje hangjongeren'. Een van zijn superieuren verklaarde tegenover hem: 'Tja, ik kan mij ook wel een beter club voorstellen om mee naar Afghanistan te gaan.' Minister Kamp verklaarde eerder dat de best getrainde militairen naar Afghanistan gaan. Van Velzen wil weten hoeveel van deze groep militairen voor de eerste keer wordt uitgezonden, hoe oud ze zijn en hoe goed zij zijn voorbereid op deze risicovolle missie.
Van Velzen: 'Een slechte voorbereiding kan leiden tot grote ongelukken, niet alleen tijdens de missie maar ook achteraf, in de vorm van psychische problemen. Als het Kabinet dan zo nodig mensen uit wil zenden, moet een grote inspanning worden gedaan om te voorkomen dat deze militairen daar later de rekening voor gepresenteerd krijgen.' Op basis van een motie van Van Velzen laat Defensie momenteel al een wetenschappelijk onderzoek doen naar het verband tussen jeugdige leeftijd en bevattelijkheid voor psychische klachten.
bron:SP