De SP vindt dat een tijdelijk importverbod voor wilde vogels naar aanleiding van de
vogelpest niet goed genoeg is. Tweede-Kamerlid Krista van Velzen zal deze week in de Kamer voorstellen dat minister Veerman zich in Brussel gaat inzetten voor een permanent importverbod. 'De import vergroot het risico op verspreiding van ziekten als vogelgriep en is funest voor de biodiversiteit. Amerika, Australië en Canada kennen al een importverbod, Europa zou er goed aan doen dit voorbeeld te volgen.'

De SP streeft al langer naar een importverbod, maar minister Veerman stelde tot nu toe dat er genoeg maatregelen zijn genomen om verspreiding van ziekten te voorkomen. Van Velzen: 'Ik begrijp niet waarom er nu weer over een tijdelijk importverbod wordt gesproken. Europa is verantwoordelijk voor 90 procent van de wereldhandel in wilde vogels, een ongeregelde handel die de verspreiding van ziekten bevordert. Ook sterft de helft van de verhandelde dieren voortijdig en de biodiversiteit wordt beschadigd, terwijl deze vogels ook gekweekt beschikbaar zijn. Ik zie geen enkele reden om deze dubieuze handel in stand te houden.'

bron:SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular