De SP heeft geen goed woord over voor de
plannen van NS om een spitsheffing in te voeren als de
kilometerprijs voor automobilisten wordt ingevoerd. Tweede-Kamerlid
Emile Roemer: 'We willen nu juist mensen uit de auto krijgen door
een goed, comfortabel en goedkoop Openbaar Vervoer aan te bieden,
dan moet de NS de prijzen in de spits natuurlijk niet omhoog
gooien. Zo geef je mensen dus nooit een beter alternatief voor de
auto.' Roemer wil snel een debat om de minister van Verkeer te
vragen deze plannen met kracht af te wijzen.

Het spoorbedrijf zal de toestroom van
nieuwe klanten niet aankunnen als de kilometerheffing voor
automobilisten wordt ingevoerd, beweert NS-directeur Meerstadt.
Maar juist daarom pleitte verkeerswoordvoerder Roemer van de SP
vandaag nog in een overleg met de minister om flink te investeren
in het OV. 'Er moet een Deltaplan Openbaar Vervoer komen om de
reizigersgroei op te kunnen vangen,' zei Roemer. 'Het spoornet is
nu al overvol en de NS zit dringend te springen om nieuw materieel.
Het kabinet heeft een ambitie van 5% groei per jaar. Dat is heel
mooi, maar dan moeten we ook durven investeren in nieuwe spoorwegen
en beter materiaal om de groei op te vangen. In plaats van steeds
maar weer geld te pompen in nieuwe wegen moeten we een deel van dat
geld gebruiken voor forse verbetering van het OV. Wanneer het
kabinet de uitgesproken ambities écht waar wil maken, moeten
we dat in oktober ook terug zien in de begroting voor de komende
jaren.'

bron:SP