De SP wil zo snel mogelijk in debat met staatssecretaris Wijn over de
problemen bij de Belastingtelefoon. Deze is vaak zeer slecht te
bereiken en de verleende adviezen zijn in veel gevallen van onvoldoende
kwaliteit. De SP wil dat er zeer snel wordt ingegrepen, ook omdat de
meeste Nederlanders voor 1 april de belastingformulieren moet opsturen. 

 
Volgens de belastingdienst zelf krijgt slechts de helft van de mensen
een medewerker aan de lijn. De Federatie van Belastingadviseurs meldt,
op basis van eigen onderzoek, dat dit getal nog veel te hoog is en dat
bellers in slechts 16% van de gevallen contact krijgen. Vaak wordt de
lijn na een lange wachttijd, die kan oplopen tot 20 minuten, alsnog
verbroken.   
 
SP-Kamerlid Agnes Kant stelde eerder vragen over deze kwestie en wil nu
een spoeddebat, mede omdat de meeste Nederlanders voor 1 april de
belastingformulieren moet inleveren. 'De staatssecretaris heeft
geprobeerd deze problemen op te lossen door het aannemen van extra
medewerkers. De bereikbaarheid is slechts marginaal verbeterd. Het
advies dat de kleine groep gelukkige bellers krijgt is vaak onder de
maat. Onbruikbare, onjuiste, of onvolledige adviezen zorgen er voor dat
mensen met hun telefoontje niets opschieten. Dit is onacceptabel.'
 
 
'In het verleden zijn er ook vaak problemen geweest bij de
Belastingtelefoon. De beloftes van de staatssecretaris om deze aan te
pakken, zijn niet waargemaakt. De problemen lijken zelfs groter dan
ooit. De SP vindt het van groot belang dat burgers en ondernemers snel,
juiste informatie kunnen inwinnen over hun belastingaangifte. Ik wil zo
snel mogelijk van de van de staatssecretaris weten of hij de problemen
bij deze belangrijke informatiedienst nu echt op korte termijn gaat
aanpakken.'

Bron: SP