Tijdens een spoeddebat over de opvang van de slachtoffers van de Schipholbrand kondigde minister Verdonk onverwacht aan dat zij van plan is binnenkort te beginnen met het uitzetten van deze mensen. SP Tweede-Kamerlid Jan de Wit heeft bijna geen woorden voor het gebrek aan compassie van deze regering.

Het debat ging in eerste instantie over de opvang van de slachtoffers van de brand. Jan de Wit: "De afgelopen weken hebben ons heel veel klachten bereikt over de manier waarop deze mensen behandeld zijn. VluchtelingenWerk, Amnesty International, asieladvocaten: allemaal melden zij dat de medische en psychologische opvang tekort schiet, dat de communicatie met de mensen in de detentiecentra moeizaam verloopt, dat de overlevenden erg bang zijn voor een nieuwe brand terwijl zij vastzitten. Ik heb vanmiddag de ministers Donner en Verdonk met deze klachten geconfronteerd en geëist dat de opvang werd verbeterd. Hun reactie vond ik eerlijk gezegd verbijsterend."

Want, zo stelde minister Donner, er klopte helemaal niets van het beeld dat `in de media' van de opvang werd geschetst. Iedereen zou keurig opgevangen zijn. En hoe VluchtelingenWerk en Amnesty bij hun kritiek kwamen, dat wist hij ook niet. Dus er viel ook niks te verbeteren aan de opvang, volgens de minister. De Wit: "Met andere woorden: iedereen is gek en ik heb gelijk. Ik geloof er niks van dat al die klachten overdreven of verzonnen zouden zijn. Er hebben zich bij ons ook mensen gemeld die in die detentiecentra werken, en die zien wat er allemaal misgaat! Wat voor belang hebben die erbij om zoiets uit hun duim te zuigen? De minister heeft toegezegd dat hij de opvang door de Inspectie voor de Volksgezondheid zou laten onderzoeken. Ik denk dat de uitkomsten daarvan hem tegen zullen vallen."

De Wit vroeg namens de SP aan minister Verdonk om de vreemdelingenbewaring van de slachtoffers op te heffen. De Wit: "Ik heb al eerder gezegd: aangeslagen mensen die net iets vreselijks hebben meegemaakt, horen niet in de gevangenis. Maar net als eerder bleek de minister dat geen enkel probleem te vinden. Sterker nog: ze vindt dat de meesten gewoon op het vliegtuig kunnen worden gezet."

Vlak na de brand had de minister besloten voorlopig geen slachtoffers uit te zetten, ook omdat hun getuigenverklaringen belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek naar de brand. De Wit: "Blijkbaar vindt de minister dat nu alles al duidelijk is. En dat iedereen al weer voldoende bijgekomen moet zijn om zich een gedwongen uitzetting te kunnen laten welgevallen. Ik bespeur geen enkele compassie bij deze minister voor deze mensen, die aan de dood zijn ontsnapt terwijl zij onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid gevangen zaten. De minister gaat met deze mensen om alsof er helemaal niets gebeurd is."

De SP vindt dat de mensen die deze ramp hebben meegemaakt in Nederland moeten kunnen blijven, tenzij daar ernstige bezwaren tegen bestaan - bijvoorbeeld als iemand is veroordeeld wegens een misdrijf. De Wit: "We hebben het hier over mensen die geschokt zijn, die mogelijk getraumatiseerd zijn, die mogelijk psychologische behandeling nodig hebben. En wat doen wij? We zetten ze op een vliegtuig naar landen waarvan het helemaal niet duidelijk is of ze daar goede hulp kunnen krijgen. En blijkbaar vindt de meerderheid van de Kamer dat prima. Ik vind het een schande."

De SP diende een motie in waarin de regering werd opgeroepen de slachtoffers niet uit te zetten en een pardonregeling voor hen te ontwerpen. De motie werd verworpen.

bron:SP