Ik ben me ervan bewust dat de wetswijziging betreffende het homohuwelijk à©à©n van de meest controversiële is die we hebben goedgekeurd, maar we kunnen velen van onze landgenoten niet een recht ontzeggen als de uitvoering van dat recht niemand anders beschadigd". Dat zei de Spaanse premier Jose Luis Rodriguez Zapatero tijdens zijn verdediging van zijn plannen aangaande het homohuwelijk in zijn land. In zijn toespraak ageerde hij tegen de felle kritiek die de RK-Kerk eind april op het wetsvoorstel uitte.

Verhoudingen op scherp
Het overgrote deel van de Spaanse burgers noemt zich katholiek. Toch bleek uit onderzoek dat de meerderheid van de Spanjaarden achter homohuwelijk staat. De Spaanse bisschoppenzetten eind april de verhoudingen op scherp door ambtenaren, en met name burgemeesters, op te roepen de uitvoering van de wet te weigeren. De bisschop van Barcelona vergeleek de nieuwe wet zelfs met Nazi-wetten en de president van de Pauselijke Raad voor het Gezin noemde de wet "onmenselijk" en zei dat hij zou leiden tot "de afbraak van het gezin"".

Virus
Het was zeker niet de eerste keer dat de RK-Kerk in Spanje zich in felle bewoording uitliet over de kwestie. In 2004 noemde de woordvoerder van de Spaanse bisschoppenconferentie het legaliseren van het homohuwelijk "het loslaten van een virus op de samenleving". De regering heeft echter laten blijken dat het in haar ogen niet aan de bisschoppen is een oordeel te vellen over een wet die alleen invloed heeft op het burgerlijk en niet op het kerkelijk huwelijk.

Controversieel
Zapatero zei 11 mei in zijn jaarlijkse toespraak voor het parlement dat hij mensen "die zeggen dat liefde het fundament van het leven is en vervolgens radicaal bescherming, begrip en affectie ontzeggen aan onze buren, vrienden, familieleden en collega's", nooit zal begrijpen. "Wat voor een liefde is dit, die diegenen buitensluit die hun seksualiteit op een andere manier ervaren?", vraagt de premier zich verder in zijn toespraak af.

Aftreden van de koning
De Spaanse krant El Mundo citeerde deze week een bron binnen de Spaanse bisschoppenconferentie die beweert dat de Kerk graag zou zien dat koning Juan Carlos zijn afkeer van de wet zou laten blijken door tijdelijk af te treden op het moment dat hij anders de wet zou moeten ondertekenen. Met een dergelijke manoeuvre zou de Spaanse koning in de voetsporen van de inmiddels overleden Belgische koning Boudewijn treden. Boudewijn oordeelde in maart 1990 dat hij vanuit zijn geweten en geloofsovertuiging een nieuwe abortuswet in het land niet kon ondertekenen. Op grond van artikel 82 van de Belgische grondwet stelde de ministerraad toen vast dat de koning in de onmogelijkheid was om te regeren. In dat geval oefent de ministerraad van het land de grondwettelijke macht van de koning uit. Deze raad bekrachtigde op 3 april 1990 de abortuswet en kondigde ze af. Twee dagen later beslisten de Verenigde Kamers dat aan de onmogelijkheid tot regeren een einde was gekomen, zodat de koning zijn grondwettelijke recht opnieuw kon uitoefenen.

Nederland, België en Spanje
De Spaanse monarchie heeft nog niet in het openbaar gereageerd op de plannen voor het homohuwelijk. De broer en opvolger van de Belgische koning Boudewijn, koning Albert, achtte het eerder niet noodzakelijk om tijdelijk af te treden toen hem gevraagd werd de wet ter legalisatie van het homohuwelijk in zijn land te ondertekenen. Spanje wordt na Nederland en België het derde land waar homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen. De wet die het homoparen mogelijk maakt met elkaar te trouwen, treedt in Spanje naar verwachting deze zomer in werking.

bron:RKK

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular