De kort geding rechter in Amsterdam heeft bepaald dat het spandoek in Nijmegen, met de tekst "Reisbureau Rita, arrestatie deportatie crematie adequaat tot het bitter eind" mag blijven hangen totdat de strafrechter daarover heeft beslist. De poster geeft uiting aan boosheid na de brand op Schiphol. Zolang het onderzoek naar de brand niet is afgerond moet er rekening mee worden gehouden dat de Staat tekort is geschoten in de zorg voor de gedetineerden, wat een ernstige misstand zou opleveren.

Niet valt in te zien, volgens de rechter, dat alleen kritiek zou mogen worden geuit op de overheid en waarom de minister onder wier verantwoordelijkheid de gedetineerden vastzaten ook niet zou kunnen worden aangesproken. Het gaat dan om kritiek op de minister als zodanig. Een minister moet zich daarbij meer laten welgevallen dan een gewone burger. Ook uitlatingen die kwetsen of choqueren vallen onder de vrijheid van meningsuiting, zeker als die worden gedaan in een verhit publiek debat. Het OM dient de zaak zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de strafrechter.

Bron: Rechtbank Amsterdam