Sinds 1 januari tot nu toe hebben er ruim
450 auto-inbraken plaatsgevonden in Groningen, Drenthe en
Friesland. De daders hebben het onder meer voorzien op airbags,
maar ook op navigatieapparatuur en radiocdspelers. Deze hoos van
auto-inbraken heeft inmiddels geleid tot een rechercheteam, waaraan
de Noordelijk Recherche Eenheid ondersteuning geeft.

De NRE is een recherche-eenheid die
ondersteuning biedt aan rechercheteams in de drie noordelijke
provincies. De serie auto-inbraken heeft ertoe geleid dat dit
rechercheteam in Groningen is geformeerd. Op deze manier kan
sneller en effectiever informatie in en uit de drie regio’s
worden uitgewisseld.

Airbags zijn als doelwit vermoedelijk
interessant, omdat deze luchtzakken in schadeauto’s worden
gemonteerd. De ‘oude’ airbag heeft zijn werk bij een
eerder ongeluk al gedaan. De verdachten zullen zelf moeten aangeven
waar de gestolen airbags naar toe zijn gegaan. Het rechercheteam
hoopt snel resultaat te boeken en mogelijke verdachten aan te
houden. Onlangs vonden series auto-inbraken in Heerenveen, Drachten
en Groningen plaats. Het onderzoek naar de auto-inbraken is in
volle gang.

bron:OM