De Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en uitkeringsinstantie UWV
pakken samen een aantal vraagstukken rond vermoeidheid van
(ex-)kankerpatiënten aan. Vermoeidheid komt bij deze groep
vaak voor, maar is op dit moment tijdens de
arbeidsongeschiktheidsbeoordeling lastig (objectief) vast te
stellen. De organisaties gaan instrumenten inzetten om beter te
kunnen inspelen op de specifieke situatie van
kankerpatiënten.

Er komt een regionale proef waarbij de
beoordeling van (ex-)kankerpatiënten gedaan wordt door
gespecialiseerde verzekeringsartsen. Vervolgens begeleiden
gespecialiseerde re-integratiebureaus deze mensen bij het zoeken
naar werk. Een revalidatieprogramma maakt vast onderdeel uit van de
re-integratie. Ook

krijgen verzekeringsartsen en
arbeidsdeskundigen extra scholing om inzicht te krijgen in de
gevolgen van en klachten na behandeling van kanker.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
40% van de mensen die na behandeling tegen kanker goede
vooruitzichten hebben, kort na de behandeling vermoeidheid ervaart.
Na drie of vier jaar heeft nog steeds 25% van de
ex-kankerpatiënten hier (extreem) last van. Vermoeidheid na
kanker is anders dan 'gewone' vermoeidheid: het treedt zeer
plotseling op, zonder aanwijsbare reden, en wordt als extreem
ervaren. Bovendien is de herstelperiode lang. De NFK heeft eerder
aangegeven dat bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling te weinig
rekening wordt gehouden met vermoeidheid. Aangezien dit aspect zeer
specialistische kennis vereist, hebben de NFK en UWV de handen
ineen geslagen. Na overleg zijn zij tot overeenstemming gekomen
over het volgende:

-Extra scholing van verzekeringsartsen en
arbeidsdeskundigen

In de scholing en nascholing van
verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zal specifiek aandacht
worden besteed aan vermoeidheid bij (ex-)kankerpatiënten. Ook
nazorg en lange termijngevolgen komen hierbij aan de orde. De NFK
zal inhoudelijk bijdragen aan opzet en invulling van de cursus, die
in 2007 start.

-Proef met beoordeling en re-integratie
door specialisten

UWV start in 2007 een proef, onder andere
vanuit het kantoor in Hengelo, waarbij een aantal gespecialiseerde
verzekeringsartsen (ex-)kankerpatiënten gaan beoordelen. Zij
zullen zich daarbij voortdurend inhoudelijk verdiepen in de
specifieke klachten bij kanker, waaronder vermoeidheid. Dat kan
door meer aansluiting te zoeken bij medisch specialisten. Hierbij
kan worden gedacht aan deelname aan klinische
patiëntenbesprekingen. Verder zal ook regelmatig overleg gaan
plaatsvinden tussen deze verzekeringsartsen en vertegenwoordigers
van de NFK over de beoordeling van (ex-)kankerpatiënten.

-In dezelfde proef gaat UWV zoeken naar
geschikte re-integratiebureaus die zich speciaal richten op
(ex-)kankerpatiënten. In ieder geval krijgen de patiënten
de cursus Herstel & Balans aangeboden, het revalidatieprogramma
bij uitstek voor deze groep.

bron:UWV