Drie groepen melkveehouders hebben met een spelsimulatie van het LEI bedrijfsplannen gemaakt. In de plannen staat hoe ze denken de ammoniakemissie te verminderen met als indicator verlaging van het ureumgehalte in tankmelk. Ze werken het uit met de gegevens van hun eigen bedrijf en zien direct de gevolgen van hun plannen op het gebied van inkomen en milieu. De melkveehouders gaan de komende tijd met de plannen aan de slag. De eerste resultaten zullen in oktober worden besproken.

De melkveehouders waren enthousiast over het gebruik van de spelsimulatie met de toegevoegde ammoniakmodule. Ammoniak wordt integraal in het bedrijf neergezet waardoor de discussie veel positiever verloopt. De veehouders sturen niet primair op ammoniak. Ureum is een stimulerende parameter, omdat die over het algemeen wordt gezien als een indicator voor de stikstofefficiëntie. Lagere ureumgehalten zijn over het algemeen wel haalbaar, maar te lage ureumgehalten gaan ten koste van de gezondheid van de koe.

De drie groepen melkveehouders zijn gevormd binnen het de projecten 'Koeien & Kansen' en `Nieuwe beleidslijnen voor vermindering van ammoniak'. Met voermanagement willen de overheid en de melkveehouders de ammoniakemissie uit de huisvesting verminderen. Meer informatie bij ing. Aart van den Ham (tel.: 0317-479763; e-mail: [email protected]).

bron:Lei