EIM heeft als eerste spin-offs van Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers in kaart gebracht. Het onderzoek maakt duidelijk dat spin-offs van bedrijven vaker voorkomen dan de veel meer in de schijnwerpers staande spin-offs van universiteiten en andere kennisinstellingen. Middelgrote bedrijven produceren jaarlijks zo'n 350 spin-offs, kennisinstellingen circa honderd. Het belang van spin-offs is dat ze een bovengemiddelde innovatie- en groeipotentie vertegenwoordigen. 

Spin-offs zijn bedrijven die door, of met steun van het moederbedrijf zijn gestart. Jaarlijks gaan zo'n 350 spin-offs van start vanuit middelgrote bedrijven, dit zijn bedrijven met 100 tot 1000 werknemers. Het Nederlandse innovatiebeleid richt zich anno 2005 nadrukkelijk op het realiseren van meer kennisoverdracht tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het starten van spin-off bedrijven vanuit kennisinstellingen krijgt daarbij veel aandacht. Uit het onderzoek van EIM blijkt duidelijk dat ook spin-offs van grotere bedrijven relatief vaak aan R&D doen en dus actief met innovatie bezig zijn.  
 
Er zijn opmerkelijke verschillen wat betreft het aantal bedrijven met spin-offs per sector. In de hightech dienstverlening komen spin-offs het meest voor: bij 25% van de bedrijven. Tot deze sector behoren de technische groothandel, telecomsector en kennisintensieve dienstverleners zoals ingenieurs, adviseurs en speur- en ontwikkelingswerkers. Dit soort bedrijven hebben vaker te maken met snelle technologische ontwikkelingen en een turbulente omgeving. Ook in de bouwnijverheid is het aantal middelgrote bedrijven met spin-offs wat hoger dan gemiddeld, namelijk 20%. Verder wordt in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen twee typen spin-offs: opgericht en actief ondersteunt door het management van het moederbedrijf, en spin-offs waarbij het initiatief komt van medewerkers die het moederbedrijf verlaten. De laatste groep kan op veel minder steun en faciliteiten van het moederbedrijf rekenen. 
 
Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij Ro Braaksma via telefoonnummer 06 55 82 24 70. Meer informatie vindt u in het EIM onderzoeksrapport 'Spin-offs van grote bedrijven in Nederland : Een verkennend onderzoek'. U kunt deze rapportage kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Ook kunt u de rapportage telefonisch of per fax bestellen bij EIM (bestelnummer A200501, 40 euro).  
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap. 
 
bron:EIM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular