De eerste spitsstrook, die is aangelegd onder de Spoedwet
wegverbreding, gaat maandag 13 december open voor het verkeer. Op de
A50 vanaf de oprit Heteren tot knooppunt Valburg heeft Rijkswaterstaat
de vluchtstrook ingericht als extra rijstrook in de spits.
Deze eerste spitsstrook komt anderhalf jaar na het ingaan van de
Spoedwet gereed. Dit betekent een versnelling ten opzichte van de
procedures van de normale Tracà©wet van ruim twee jaar. Ook op de A28
bij Zwolle gaan de spitsstroken na een testfase open.   
 
Tegelijk start de landelijke publiekscampagne om de weggebruiker vertrouwd te maken met de spitsstrook.   
 
A50-Heteren  
De Spoedwet wegverbreding is sinds juni 2003 van kracht. In deze wet is
de aanleg van een groot aantal spitsstroken opgenomen om de
doorstroming van het verkeer op het Nederlandse hoofdwegennet te
verbeteren.

De spitsstrook op de A50 bij Heteren is de eerste, die gereed is
gekomen. Over een lengte van bijna drie kilometer is de vluchtstrook
van Heteren tot knooppunt Valburg ingericht als spitsstrook.  

De spitsstrook bevordert de doorstroming op de A50 in zuidelijke
richting en naar de A15 in knooppunt Valburg. Op een gemiddelde werkdag
rijden er ruim 42.000 voertuigen van Heteren naar knooppunt Valburg; in
het drukste ochtend- en avondspitsuur passeren er zo'n 3.600 voertuigen
per uur.  

De spitsstrook wordt geopend, zodra de verkeersdrukte toeneemt tot
3.000 voertuigen per uur. Wanneer de spitsstrook open is, geldt op de
A50 van Heteren naar knooppunt Valburg een maximumsnelheid van 100 km/u.

A28-Zwolle   
Van maart tot december 2004 is gewerkt aan de aanleg van de
spitsstroken op de A28 tussen Zwolle Zuid en Ommen. Het resultaat is
dat er in plaats van twee rijstroken nu drie rijstroken liggen in beide
richtingen. De extra rijstrook wordt alleen in de spits opengesteld,
waarbij een maximumsnelheid geldt van 80 km/u. Het beter benutten van
de bestaande weg leidt tot een verbetering van de doorstroming op zowel
de A28, als de aansluitende wegen in Zwolle. Onder het motto 'Houd
Zwolle bereikbaar' hebben de wegbeheerders in de regio vooraf
gezamenlijk een verkeersaanpak bedacht. Het verkeer op de ring Zwolle
en de A28 moest daarbij in ieder geval blijven stromen tijdens de
werkzaamheden. Mede dankzij de intensieve samenwerking in de regio zijn
grote verkeersproblemen achterwege gebleven.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat