Universiteiten en hogescholen krijgen geen geld meer van het Rijk voor buitenlandse studenten die niet in Nederland verblijven en hier geen onderwijs volgen maar wel staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Op voorstel van staatssecretaris Bruins van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt het kabinet via een spoedwet per direct een einde aan deze ongewenste constructie.

Directe aanleiding is de uitspraak van de Raad van State in de zaak die de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) had aangespannen tegen het ministerie van OCW. De Raad van State stelt in de uitspraak dat de handelwijze van de CHN niet expliciet bij wet verboden is. Het kabinet is van mening dat het nooit de bedoeling kan zijn geweest dat met Nederlands belastinggeld buitenlandse studenten worden gefinancierd die op geen enkele wijze onderwijs in ons land volgen.

De overheid heeft in het verleden hogescholen en universiteiten de ruimte gegeven een internationaliseringsbeleid op te zetten. Internationalisering en mobiliteit zijn goed voor het Nederlandse hoger onderwijs. De bovengenoemde constructie draagt hier echter niet aan bij.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor spoedadvies aan de Raad van State wordt gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het spoedadvies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:OCW