Vanaf 1 januari krijgen slachtoffers van ernstige misdrijven
spreekrecht in de rechtszaal. Sinds 1 mei van dit jaar kunnen
slachtoffers al een schriftelijke verklaring laten opmaken die in de
rechtszaal kan worden voorgelezen door de rechter of de officier van
justitie.
Voor het slachtoffer betekent dit een verandering van een veelal
benadeelde partij of getuige, naar iemand die daadwerkelijk een rol
heeft in het strafproces. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt en
begeleidt slachtoffers bij de voorbereiding op het spreekrecht en de
schriftelijke verklaring. Voor onder meer deze nieuwe taken verhoogt
Minister Donner van Justitie de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland
voor 2005 met twee miljoen euro. Dat maakte de minister maandag bekend
tijdens de gezamenlijke jubileumviering van Slachtofferhulp Nederland
(20-jaar) en Fonds Slachtofferhulp (15-jaar).   
 
Een deel van de extra subsidie van twee miljoen euro wordt besteed aan
kwetsbare groepen als jongeren en mensen die meermalen slachtoffer zijn
geworden. Naast deze structurele verhoging krijgt Slachtofferhulp
Nederland ook incidenteel subsidie voor een aantal pilots rondom
slachtoffer-dadergesprekken.  
 
Het spreekrecht  wordt ingevoerd voor misdrijven waarop een 
gevangenisstraf staat van acht jaar of meer (als moord, doodslag,
verkrachting en diefstal met geweld) en een aantal met name genoemde
delicten als mishandeling, bedreiging en stalking. De schriftelijke
verklaring geldt voor dezelfde categorieën delicten. Zowel langs de weg
van die verklaring als het spreekrecht kunnen slachtoffers of
nabestaanden ter zitting aangeven wat de gevolgen van het delict voor
hen zijn geweest.   
 
Digitale slachtofferzorg  
Met ingang van deze week is ook de site www.slachtofferzorg.nl  in
de lucht. De site beschrijft het gehele proces waar het slachtoffer mee
te maken kan krijgen, de rechten en de mogelijkheden om
schadevergoeding te krijgen. De site is tot stand gekomen in
samenwerking tussen politie, slachtofferhulp Nederland, Openbaar
Ministerie, Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Ministerie van
Justitie. De site is met name bedoeld voor medewerkers bij deze
organisaties en andere mensen die met slachtoffers te maken krijgen. De
site richt zich niet primair op slachtoffers zelf. Er staan wel
verwijzingen op zodat slachtoffers via de site bij de juiste instantie
terechtkomen.

Bron: Ministerie van Justitie