De rechtbank Utrecht heeft uitspraak gedaan in de handelszaak van gedupeerden van Spaarbeleg (Aegon). De rechtbank acht het SprintPlan-product van Spaarbeleg onrechtmatig.

Spaarbeleg heeft in de periode 1998 tot en met 2001 meer dan 100.000 SprintPlan-overeenkomsten gesloten. De Stichting Gedupeerden Spaarbeleg (GeSp) vordert dat de rechtbank voor recht verklaart dat de door Spaarbeleg gesloten SprintPlan-overeenkomsten nietig zijn wegens strijd met dwingende wetsbepalingen. Voorts wenst GeSP dat Spaarbeleg alle betalingen die personen aan Spaarbeleg in het kader van de SprintPlan-overeenkomsten hebben gedaan terug te betalen. Deze vorderingen worden afgewezen. Wel is de rechtbank van oordeel dat Spaarbeleg onrechtmatig heeft gehandeld jegens de personen die met Spaarbeleg een SprintPlan-overeenkomst hebben gesloten. De rechtbank oordeelt dat Spaarbeleg niet heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht om informatie in te winnen bij de potentiële SprintPlan-deelnemers omtrent hun financiële positie, ervaring en beleggingsdoelstellingen. Daarbij is nog van belang dat het SprintPlan-product een aantal risico's kon inhouden, waarvan de omvang niet van tevoren vaststond. De rechtbank verklaart daarom voor recht dat Spaarbeleg onrechtmatig heeft gehandeld jegens de personen, die met Spaarbeleg een SprintPlan-overeenkomst hebben gesloten en dientengevolge schade hebben geleden.

Bron: Openbaar ministerie