Soest, 27 november 2008 - Om een recessie goed door te komen is het belangrijk er alles aan te doen om klanten te behouden. Bedrijven moeten de achterdeur dicht houden. Neemt niet weg dat ze ook moeten zorgen voor aanwas van nieuwe klanten. Purple Proof adviseert daarom het inzetten van een strategische merkalliantie. Zeker in tijden van een recessie, waarin bedrijven slim om moeten gaan met hun marketingbudget, is dit een belangrijke troef. De belangrijkste voordelen van een strategische merkalliantie zijn het delen van klanten (ofwel markten) en het behalen van schaalvoordelen. Kortom, hier geldt het principe van ´samen sterker´.

Belangrijke troef
Uitgangspunt voor het aangaan van een strategische merkalliantie is het verwerven van een groter marktaandeel. Krachten worden voor een bepaalde tijd gebundeld, waardoor er snel geschakeld kan worden. Groei, daar gaat het om. Aangezien er in veel markten sprake is van intensieve concurrentie, is de strijd om een groter marktaandeel makkelijker te winnen door (potentiële) klanten een toegevoegde waarde te bieden.
De behoefte van de klant staat bij een goede strategische merkalliantie centraal. Vooraf moet deze in kaart gebracht worden. Beide partijen kunnen zo een toegevoegde waarde bieden voor hun eigen klanten, maar ook voor de klanten van de andere partij.

Voordelen
Eà©n van de belangrijkste voordelen van een strategische merkallianties is het delen van klanten ofwel markten. Het ene merk wordt gepromoot bij de klanten van het andere merk. Een nieuwe kansrijke doelgroep! Bij een merkalliantie fungeren de betrokken organisaties wederzijds als ambassadeurs. Er wordt gebruik gemaakt van het vertrouwen dat klanten reeds hebben in de organisatie. Dit straalt af op de andere organisatie. En visa versa.
Andere concrete benefits zijn het delen van kennis, een positief effect op de naamsbekendheid (opvallende acties zorgen voor ´rumour around the brand´) en het behalen van schaalvoordelen, zoals het delen van promotiekosten.

Het mes snijdt aan twee kanten
Een goede promotionele samenwerking realiseert groei door het werven van nieuwe klanten en het bieden van benefits voor bestaande klanten. Naast ´hard benefits´ (financieel voordeel, zoals korting bij een volgende bestelling) zijn er ook ´soft benefits´ (voordelen in de behandeling, zoals een speciale koopavond). Beide spelen een belangrijke rol in een loyaliteitsprogramma.

Purple Proof adviseert een promotionele samenwerking te richten op een selecte doelgroep, te weten bestaande klanten (van de eigen organisatie en van de merkalliantie). Een merkalliantie kan aangegaan worden met meerdere partijen, maar het is belangrijk dat de merken in de ogen van de doelgroep op elkaar aansluiten. De perceptie van de klant is dus belangrijk. à¢â‚¬à…“Wij fungeren als belangrijk spil tussen twee partijen. Wij nemen het opzetten van merkallianties mee in ons advies naar klanten. Daarbij weten wij tussen de juiste partijen een (tijdelijke) promotionele samenwerking op te zetten. Wij koppelen graag klanten onderling aan elkaar, maar benaderen hiervoor ook andere partijen uit de markt. Naast het adviseren over strategische merkallianties en het leggen van de eerste contacten regelen wij alles van A tot Z. En dat maakt ons uniek, aldus Janine Spruijt, managing director van Purple Proof.