In de nacht van vrijdag 15 juni op
zaterdag 16 juni 2007 heeft een actie van de politie plaatsgevonden
waarbij 250 mensen zijn gecontroleerd op grond van de
Vreemdelingenwet. Tot deze actie is mede besloten naar aanleiding
van informatie vanuit strafrechtelijke onderzoeken naar criminele
activiteiten van West-Afrikanen.

De vreemdelingenrechter te Amsterdam heeft
de rechtmatigheid van de actie onderzocht. De rechtbank is tot de
conclusie gekomen, dat de aanwijzingen die er waren bij elkaar
genomen niet voldoende waren voor het vermoeden dat de aanwezige
personen ook illegaal in Nederland verblijven. Juist dit laatste
was de aanleiding voor de controle. Met andere woorden: de
aanwijzingen waren onvoldoende om als feiten en omstandigheden te
kunnen dienen voor deze concrete actie in deze concrete nacht.

Van de oorspronkelijk 30 beroepen die
vorige week aan de rechtbank zijn voorgelegd zijn er 22
overgebleven. Deze 22 beroepen zijn gegrond verklaard. Dit betekent
dat de inbewaringstellingen vandaag zullen worden opgeheven.

Bron: Rechtbank Amsterdam