Hare Majesteit de Koningin brengt maandag
21 mei tot en met woensdag 23 mei 2007 een staatsbezoek aan de
Republiek Slowakije. Zij doet dit op uitnodiging van de President
van Slowakije, de heer Ivan Gašparoviè. De Koningin
bezoekt de steden Bratislava en Košice. Het Staatsbezoek
vindt plaats in het kader van de nieuwe positie van Slowakije in de
Europese gemeenschap. Het bezoek is erop gericht de betrekkingen
tussen beide landen in politieke, culturele, economische en
maatschappelijke zin verder te versterken.

Sinds de val van de muur heeft Slowakije
een ingrijpende transitie doorgemaakt. Eerst als onderdeel van
Tsjechoslowakije en vanaf 1993 als zelfstandige republiek. In 2004
is Slowakije toegetreden tot de NAVO en de Europese Unie. Nederland
is bij de ontwikkeling van Slowakije nauw betrokken geweest, onder
meer via het MATRA-programma dat goed bestuur en Europese
samenwerking bevordert.

Nederland en Slowakije hebben nu op
verschillende terreinen hechte contacten, onder andere via
stedenbanden en uitwisselingen op cultureel gebied. Ook op
internationaal-politiek vlak wordt nauw samengewerkt, binnen de EU
en bij de VN en de NAVO op het gebied van vrede en veiligheid.
Nederland is een van de grootste buitenlandse investeerders in
Slowakije.

bron:RVD