herten hebben rust nodig, kuddes niet in gevaar, 7 maart 2005.

In verband met de barre weersomstandigheden heeft Staatsbosbeheer dit
weekend besloten het Fluitbos bij Almere tijdelijk voor het publiek te
sluiten. In dit bos zoeken de edelherten uit de Oostvaardersplassen
dekking tegen het winterse weer. De dieren die door de dikke sneeuwlaag
moeilijk aan voedsel kunnen komen hebben in deze periode al hun
reserves nodig. Wandelaars die van de winterse natuur willen genieten
zorgen in deze omstandigheden voor onnodige verontrusting van de
herten. Door het steeds weer moeten vluchten krijgen de herten niet de
gelegenheid hun bloedsomloop in de spaarstand te zetten en zij kunnen
daardoor plotseling sterven.

Bijvoeren van de in kuddes levende dieren is niet mogelijk, omdat dit
grote sociale onrust binnen de kudde teweegbrengt, waardoor de dieren
juist eerder dood zouden gaan. Om onnodig lijden te voorkomen heeft
Staatsbosbeheer extra surveillance ingesteld en zijn er dagelijks
meerdere boswachters in het veld. Ook is er als het nodig is een
dierenarts paraat.
De paarden eten in deze tijd bast van bomen en struiken en schoffelen
wortels en planten onder de sneeuw vandaan. In hun kielzorg volgen de
runderen en vogels om te profiteren van het vrijkomende voedsel.

Het is overigens niet de eerste keer dat de kuddes van de
Oostvaardersplassen geconfronteerd worden met koude en sneeuw. De
dieren zijn over het algemeen goed bestand tegen de winterse kou. Wel
vallen er in dit soort periodes, als onderdeel van de natuurlijke
selectie, veel zwakke dieren af. In normale winters is dat tussen de
tien tot 15 procent. Door de onverwacht strenge winter verwacht
Staatsbosbeheer dat er dit jaar meer dieren zullen sterven. De dieren
krijgen echter geen kans om te lijden, omdat er voor die tijd wordt
ingegrepen.
Staatsbosbeheer doodt slechts die dieren, die door hun gedrag aangeven
dat zij het leven in de kudde hebben opgegeven en zoeken naar een plek
om te sterven. Deze methode van beheer is het afgelopen najaar
aanbevolen door de Wetenschappelijke Adviescommissie
Oostvaardersplassen en werd goed bevonden door het ministerie van
landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Een deel van de dode herten is
voedsel voor de aanwezige zeearenden, raven en vossen. Staatsbosbeheer
kiest nadrukkelijk voor een zo natuurlijk mogelijke vorm van
stervensbegeleiding, waarbij de natuur het voor het zeggen heeft en
kiest niet voor preventief afschieten, zoals dat elders in ons land met
wilde varkens, herten reeën en ganzen plaats vindt. De toekomst van de
kuddes in de Oostvaardersplassen is niet in gevaar. Zo werden er in het
afgelopen jaar liefst 400 hertenkalveren geboren. Ook de aantallen
runderen en paarden zijn ruim voldoende om te overleven.

Bron: Staatsbosbeheer