"Ik sta open voor overleg.' Staatssecretaris De Jager van Financiën wil met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en NOC*NSF om de tafel. Beide organisaties hebben een plan gemaakt om sportverenigingen de wettelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te geven. Daardoor kunnen ze giften en legaten onbelast ontvangen. Nu worden ze belast voor een tarief dat varieert van 41 tot 68 procent.

Tijdens een persconferentie onderstreepte NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra het belang van de maatregel. "In Nederland zijn zo'n 16.000 instellingen die bij een schenking geen belasting hoeven te betalen omdat ze een 'maatschappelijk nut' hebben. 'Dat sportverenigingen daar niet onder vallen is onbegrijpelijk. Sport is belangrijk voor de gezondheid, voor het bijbrengen van discipline, normen en waarden én voor de integratie. Sport heeft een groot maatschappelijk nut!"

 

Ze ziet goede kansen voor het voorstel. "Dit kabinet heeft een integrale visie op de sport. Het beleid op dit gebied is niet langer het monopolie van VWS, maar raakt veel meer ministeries."

 

NOB-voorzitter Iman Damsté gaf nog een reden waarom het politieke klimaat gunstig is voor het voorstel. "De Belastingdienst bedient zich steeds vaker van horizontaal toezicht. Bedrijven en ook organisaties als woningcorporaties sluiten convenanten af met de fiscus waarin ze afspraken maken over het toezicht op hun fiscale doen en laten. Dat zou NOC/NSF voor de sportbonden en hun aangesloten sportverenigingen en raamovereenkomst kunnen afsluiten. Dat scheelt de Belastingdienst en de sportbonden heel veel werk."

 

NOB-bestuurslid Marnix van Rij benadrukte dat voor het verlenen van de ANBI-status aan sportverenigingen naar een minimale wetswijziging nodig is. "In artikel 6.33 van de Successiewet hoeft aan de daar gegeven opsomming alleen het woord 'sport' te worden toegevoegd." De budgettaire gevolgen van de maatregel acht hij minimaal. "De realiteit is dat mensen er met de huidige tarieven weinig voor voelen om hun vermogen of een deel daarvan aan sportverenigingen te schenken of na te laten."

 

Van Rij en Terpstra pleitten voor een pilot-project, waaraan zowel een zuivere amateurvereniging als een vereniging met zowel amateur- als commerciële activiteiten deelnemen.

 

bron:NOC*NSF