In opdracht van het Ministerie van VWS en Het Indisch Platform, waarin nagenoeg alle Indische maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, is door het NIOD een onderzoek ingesteld naar hetgeen in Indonesië is gebeurd tijdens en na de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.

De regering heeft destijds 2 miljoen euro voor dit onderzoek uitgetrokken.

De minister van VWS en Minister van Financiën zegden toe dat de uitkomsten van dit onderzoek besproken zouden worden met de volledige 2e Kamer en het Indisch Platform.

Dit is nooit gebeurd!

Vele deskundigen en Het Indisch Platform zijn het niet eens met deze handelswijze.

De toenmalige voorzitter van het Indisch Platform heeft het onaanvaardbaar hierover uitgesproken.

Het Indisch Platform heeft de Staatssecretaris verzocht om overleg over de uitgebrachte rapporten.

Tijdens de Commissievergadering van VWS op 12 november j.l. is gevraagd alsnog te komen tot overleg met de gehele 2e Kamer over deze rapporten.

De staatssecretaris was hiertoe niet bereid en deelde de afgevaardigden letterlijk mee:

´Dan regelen jullie dat zelf maar´.

à¢â‚¬à…“Deze staatsecretaris belijdt met woorden de Indische gemeenschap een goed hart toe te dragen, sprak dat zelfs in het openbaar uit tijdens de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst van de gevallenen in de Oost in den Haag, maar doet in haar daden het tegenovergestelde. Het Indisch Platform is van oordeel dat de uitkomsten van dit onderzoek besproken moeten worden met de 2e Kamer en zal daar bij de politiek op aandringen, stelt de voorzitter Indisch Platform.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Nadere informatie omtrent het bovenstaande wordt u graag verstrekt door Ton te Meij, persvoorlichter, 020 453 66 40.

Den Haag, 14 november 2008