De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft in een besluit vastgelegd waar de grenzen liggen van het zandige deel van de primaire waterkering (de duinen) op Ameland. De gemeente Ameland en een aantal eigenaren van zomerhuisjes op Ameland hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Zij vinden dat de grens dichter bij zee, namelijk bij de eerste duinenrij moet komen te liggen. Ze vrezen dat hun veiligheid anders niet kan worden gegarandeerd. De staatssecretaris heeft alle bezwaren om formele redenen niet-ontvankelijk verklaard, en heeft deze bezwaren inhoudelijk dus niet beoordeeld.

De bestuursrechter heeft de staatssecretaris in zijn uitspraak van 18 april 2005 in het ongelijk gesteld. Volgens de rechter is de grens van de waterkering niet al in de wet vastgelegd, maar moet er nog een afweging op detailniveau worden gemaakt. Tegen de vaststelling van de grenzen van de waterkering kan om die reden wà©l bezwaar worden gemaakt.

Als gevolg van deze uitspraak zal de staatssecretaris alsnog inhoudelijk op de bezwaren moeten ingaan en zo nodig ook de grenzen van de waterkering moeten aanpassen.

bron:Rechtbank Leeuwarden