Staatssecretaris C. Ross-van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt op maandag 24 april een bezoek aan Alkmaar. Ze gaat onder andere softballen met een groep kinderen die deelnemen aan Sporthero, een project om overgewicht onder kinderen aan te pakken. Daarnaast is de staatssecretaris aanwezig bij presentaties over BOS-projecten en de invoering van de WMO in Alkmaar.

Lekker sporten, voorlichting over voeding en kookles: dat is in het kort het programma van Sporthero, een project voor kinderen van 10 tot en met 16 jaar. De Alkmaarse welzijnsstichting Kern8, de GGD, het Sportbureau, de stichting voor zorg aan lichamelijk en verstandelijk gehandicapten MEE en de gemeente bedachten het. De staatssecretaris vindt dit plan voor de bestrijding van overgewicht onder kinderen zo interessant, dat ze er Alkmaar graag een bezoekje voor brengt. Tijdens een softbalwedstrijd maakt mevrouw Ross kennis met drie groepen kinderen van 10 tot 12, die gaan vertellen wat Sporthero voor hen betekent.

Twee gesprekken
Vóór het softballen is de staatssecretaris aanwezig bij twee gesprekken. Allereerst is er een gesprek over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Alkmaar. Deze nieuwe wet, waarin onder andere regelingen voor zorg, jeugdbeleid, welzijnswerk, maatschappelijke opvang en verslavingszorg zijn opgenomen, wordt ingevoerd per 1 januari 2007. Tijdens het gesprek met de staatssecretaris vertellen Cor Jonker van het Centrum voor Vrijwilligersondersteuning, Siem Boots van GOA-Seniorenraad en medewerkers van de gemeente iets over hoe de WMO in Alkmaar ingevoerd kan worden, en welke rol organisaties als het CVO en het GOA daarin kunnen spelen.

BOS
Vervolgens staan de BOS-projecten op de agenda. BOS staat voor Buurt, Onderwijs, Sport en in dat kader lopen in Alkmaar allerlei projecten om de jeugd meer te laten sporten en bewegen. Sporthero is een dergelijk project. Een ander voorbeeld is Ki-Ai, een weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 7 en 8. Johan de Voogd van het Sportbureau en twee medewerkers van de GGD vertellen over hun ervaringen met deze projecten tot nu toe.

bron:gemeente Alkmaar