In Alkmaar krijgen werklozen tussen 23 en 50 jaar geen uitkering maar
een baan. Een voor Nederland uniek project. Maandag aanstaande gaat
staatssecretaris van Hoof van sociale zaken zelf in Alkmaar kijken bij
het project.

Maandag 7 maart aanstaande is staatssecretaris Henk van Hoof van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Alkmaar. De staatssecretaris woont
daar overigens ook.
Op het programma staan een bezoek aan het
gemeentebestuur en het Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK).
Inhoudelijk zal gesproken worden over de zogenoemde ketenaanpak in de
lokale sociale zekerheid en de betekenis van een nauwere samenwerking
met het UWV. Bijzondere aandacht gaat uit naar het project 'Loon boven
Uitkering'. Een voor Nederland uniek en succesvol project waarbij
mensen in Alkmaar in plaats van een uitkering werk krijgen aangeboden.

De
staatssecretaris wordt om 10.30 uur in het stadhuis van Alkmaar
ontvangen door het college van B&W en een ambtelijke
vertegenwoordiging. Na een besloten bestuurlijk oriënterend gesprek
vertrekt het gezelschap naar het WNK waar het programma om 11.30 uur
wordt voortgezet. Na een uitgebreide toelichting op het project 'Loon
boven Uitkering' volgt een rondleiding over de werkvloer van het WNK.

In
het project 'Loon boven Uitkering' krijgen alleenstaanden, gehuwden en
samenwonenden die ouder zijn dan 23 jaar, maar jonger dan vijftig bij
de gemeente Alkmaar gà©à©n uitkering! In plaats daarvan krijgen zij een
baan aangeboden. Het project startte in januari 2004 en is volgens het
hoofd van de gemeentelijke Sociale Dienst Rien Sanders een succes.
"Door te voorkomen dat iemand 'in de uitkering beland' bieden we meer
arbeidsmarktperspectief, wordt administratieve rompslomp voorkomen en
vermijden we vormen van uitkeringsfraude. Het is een soort selectie aan
de poort die een mentaliteitsverandering betekent."

Bron: Ingezonden bericht