Er moet een nieuwe plek komen waar ontmoeting, culturele uitwisseling en dialoog tussen de bevolkingsgroepen in ons land centraal staan. Dit nieuwe centrum moet een bijdrage gaan leveren aan beter begrip van de culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving à©n een positieve identiteitsvorming bij migranten in Nederland stimuleren. Dat stellen staatssecretarissen Nicolaï (Buitenlandse zaken) en Van der Laan (Cultuur) die samen werken aan dit initiatief.

Het moet een herkenbare en toegankelijke ontmoetingsplek zijn voor een gevarieerd publiek, waarbij kunst en cultuur van hoge kwaliteit de dialoog stimuleren. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de inzet van debat, theater, exposities, erfgoed en film.
Zo betoogde Nicolaï ook zondagmiddag tijdens een voordracht in Felix Merites, Amsterdam,
waar hij dit initiatief nader toelichtte. Het huis moet met beide benen midden in de maatschappelijke realiteit staan en bruisen van uiteenlopende activiteiten. Minstens zo belangrijk: het zal ook een netwerk vormen met de vele andere culturele instellingen die al werkzaam zijn op dit terrein.

Om tot een nadere invulling te komen wordt de komende maanden in een onderzoek gekeken wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met andere instellingen en initiatieven op dit gebied. Ook zijn de locatie en organisatie punten van nadere uitwerking. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door een groep van vijf:
- Henk Prà¶pper, directeur Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds (NLPVF),
oud-directeur Institut Nà©erlandais te Parijs, publiceerde regelmatig over dit onderwerp (voorzitter);
- Ila Kasem, voorzitter directie adviesbureau Van de Bunt, daarnaast onder meer voorzitter Handels- en Investerings Centrum Marokko en voorzitter Stichting Marmouche.
- Adem Kumcu, universitair onderzoeker, o.m. voorzitter Stichting Annifer en Stichting
Hard to Imagine.
- Han Bakker, consultant en programmamaker, als bestuurslid actief in vele culturele
initiatieven, schrijver van het rapport 'Hedendaagse Turkse cultuur in Nederland en
Turkije'.
- Mira Kho, adviseur voor bureau i-Nova en o.m initiatiefnemer van Imagine IC - een
beeldinstituut in Amsterdam Zuidoost voor de cultuur en geschiedenis van migranten.

bron:OCW