Bij de opgravingen aan de Langestraat 3
– 5, in het centrum van Alkmaar, hebben de Alkmaarse
stadsarcheologen een bijzondere en zeldzame vondst De opgraving
– die nog tot 6 maart duurt - vindt plaats bij een
winkelverbouwing aan de Langestraat. Er wordt opgegraven over een
oppervlakte van 350 m².

Bij opgravingen zijn de resten gevonden
van houten en bakstenen huizen uit de 14de eeuw en later. Er zijn
talrijke funderingen, bakstenen- en rode plavuizenvloeren, zes
kelders, een ovenconstructie, twee riolen en zes beerputten
opgegraven. In de beerputten (een soort septic tank waar ook
vuilnis in werd geworpen) is een grote hoeveelheid huisraad
gevonden van de bewoners van de huizen, vanouds behorend tot de top
van Alkmaar. Hieronder bevindt zich een zeldzaam en kostbaar
stuk.

bron:Gemeente Alkmaar