Het project Stadsmarinierschap van de
gemeente Rotterdam is de winnaar van de Hein Roethofprijs 2006. Dit
maakte minister van Justitie mr. E.M.H. Hirsch Ballin vanmiddag
bekend in Den Haag. Volgens de jury is Stadsmarinierschap van de
vijf genomineerde projecten als beste gekozen om 'de
originaliteit, de diverse maatregelen en concrete activiteiten, de
complexe problematiek en de positieve resultaten.' De winnaars
ontvingen uit handen van minister Hirsch Ballin een beeldhouwwerkje
en een bedrag van 20.000 euro.

Stadsmarinierschap

Het project Stadsmarinierschap is een van
de maatregelen die Rotterdam neemt om de veiligheid in de stad te
vergroten. Stadsmariniers zijn speciale ambtenaren die de
samenwerking moeten verbeteren tussen alle instanties die zich met
veiligheid

bezighouden: de gemeente, politie,
justitie, hulpverlening, bedrijfsleven en andere instellingen. Zij
zijn de vertegenwoordiger van het College van B en W in onveilige
wijken. Daarvan zijn er tien in Rotterdam, zo blijkt uit de
Veiligheidsindex in 2001.

In november 2002 zijn zeven stadsmariniers
aangesteld in de verschillende wijken, waarvan drie stadsmariniers
voor een specifiek thema, zoals de Antillianen-problematiek en de
overlastgevende verslaafden. Momenteel zijn er negen stadsmariniers
actief. De maatregelen en activiteiten van de stadsmariniers zijn
divers, maar vooral concreet. De activiteiten zijn allemaal gericht
op jeugd, geweld en overlast in het publiek domein. Resultaat is
dat in 2006 negen wijken van de categorie 'onveilig' naar
'veiliger' gingen. Overlast en criminaliteit in Rotterdam zijn
mede door de inzet van de stadsmariniers teruggedrongen.

Hein Roethofprijs

De Hein Roethofprijs is in 1986 ingesteld
door het ministerie van Justitie en wordt jaarlijks toegekend aan
het beste initiatief in Nederland om criminaliteit te voorkomen. De
organisatie is in handen van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Den Haag.

bron:CCV