Den Haag bouwt in de wijk Zuid-West
vierduizend nieuwe woningen die worden verwarmd met aardwarmte.
Gemeente, energiebedrijven en woningcorporaties Haag Wonen,
Staedion en Vestia hebben op 4 juli 2007 besloten dit
geothermieproject samen uit te voeren. De bouw van deze woningen
zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen. Eind 2008 worden de eerste
woningen op de nieuwe warmtebron aangesloten.

Geothermie is een duurzame manier van
verwarmen. Warmte uit de grond is onuitputtelijk en er vindt geen
uitstoot van schadelijke stoffen plaats, zoals CO2. Voor het
ophalen van de warmte boort men een put van 2.200 meter diep, om
water dat door de aarde is verwarmd tot ongeveer 75 graden Celsius
naar boven te pompen. De aangesloten huizen maken gebruik van deze
warmte via vloerverwarming. De corporaties geven aan dat de kosten
voor de bewoners van aardverwarmde huizen gelijk zijn aan de kosten
voor verwarming via gas, of misschien zelfs lager.

Het project in Den Haag zorgt ervoor dat
de CO2-uitstoot in het gebied afneemt met ongeveer vierduizend ton
per jaar. Huizen verwarmen met aardwarmte past in de doelstelling
uit het Antwoord aan de samenleving om het gasverbruik van woningen
met minimaal twintig procent te verminderen. De corporaties uit Den
Haag laten zien dat het goed mogelijk is om innovatieve technieken
in te zetten voor het realiseren van deze energiedoelstelling.

Alle bij Aedes aangesloten
woningcorporaties presenteren in september 2007 samen een plan van
aanpak om lokaal en samen met andere partijen wijkgerichte
oplossingen te realiseren voor het terugdringen van het
energieverbruik in woningen.

bron:AEDES

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular