Jongeren tot 23 jaar met een werkloosheidsuitkering kunnen bij wijze van experiment stage lopen met behoud van uitkering. Hierbij gaat het volgens een raming van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) om maximaal drieduizend jongeren. De maatregel geldt niet voor jongeren die in de WW zijn gekomen door onder meer werktijdverkorting, maar wel voor jonge WW'ers met een arbeidshandicap. Met deze zogeheten Jongeren Ontwikkelings- en ervaringsPlaatsen (JOP-stages) wil minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten en kennis en vaardigheden instandhouden.  
 

Een JOP-stage duurt maximaal drie maanden. Een jongere met een WW-uitkering mag maximaal twee keer per jaar stage lopen met behoud van uitkering, maar niet bij een en dezelfde werkgever. Verder dient de stagiair geen 'gewone' arbeidsplaats te bezetten. De werkgever mag de jongere een bonus van 450 euro betalen. Deze bonus wordt niet verrekend met de uitkering. 
 
Aanleiding voor het experiment zijn positieve ervaringen met de JOP-stage voor jongeren met een bijstandsuitkering. De stages zijn een initiatief van de werkgeversorganisatie VNO-NCW in samenwerking met de Taskforce Jeugd- werkloosheid die opgericht is ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 
 
Het CWI is inmiddels begonnen met het selecteren van jongeren die voor een JOP-stage in aanmerking komen. Het experiment duurt tot 1 juli 2007 en wordt daarna geëvalueerd. 

bron:SZW