Bonden en werknemers van de RET hebben er alles aan gedaan om stakingen te voorkomen. Wat zij vragen is niet onredelijk, in tegenstelling tot wat de directeur Pedro Peters van de RET beweert. Wat de mensen van de werkgever vragen, is niets anders dan wat normaal gesproken bij verzelfstandigingen door de gemeente wordt toegezegd, namelijk een garantie voor gelijk blijvende arbeidsvoorwaarden wanneer de RET in andere handen overgaat. Kort geleden is dit ook afgesproken bij het havenbedrijf en bij andere diensten zoals musea, de AVR en het GEB. Ook bij het bedrijfsleven wordt dit zo geregeld. De mensen van de RET komen op voor de toekomst van goed openbaar vervoer in Rotterdam. Zonder goede garanties stevenen we af op lagere salarissen, duurdere strippenkaarten en mindere dienstverlening. We kennen inmiddels voldoende voorbeelden van privatisering waar zowel burgers als
werknemers de dupe van zijn. En daar kan niemand blij mee zijn.

Natuurlijk willen de bonden liever geen acties voeren waar het publiek last van heeft. Maar ze hebben de werkgever ruim de gelegenheid gegeven om het te voorkomen. De werknemers zijn al over deze onderwerpen in overleg vanaf november vorige jaar. Er is inmiddels 14 keer overleg geweest.

bron:FNV