(Persbericht) Lanaken, 11 mei 2011 SAP Partner PIKON ondersteunt haar klanten bij de procesgeoriënteerde implementatie van SAP ERP. De migratie van stamgegevens is à©à©n van de kritische fases tijdens de implementatie van een SAP ERP systeem. Wanneer deze fase niet zorgvuldig overwogen is, loopt het volledige project het gevaar in duigen te vallen. Foutieve of ontbrekende data leiden onvermijdelijk tot grote implementatieproblemen, die uiteindelijk het volledige project uit de juiste baan kan halen. Om dit te vermijden is een weloverwogen aanpak en een goede afstemming tussen de IT, de verschillende bedrijfsafdelingen en de SAP-consultants noodzakelijk.

De migratie van stamgegevens wordt vaak onderschat. De implementatie van een SAP ERP systeem betekent voor de gebruikers, project managers en andere betrokkenen een drukke periode met intensief analysewerk. Hierdoor wordt het belang van correcte stamgegevens vaak op de achtergrond geschoven. De meeste stamgegevens bevatten kritische informatie die een correcte functionering van de bedrijfsprocessen in de hand werkt. Bovendien bevat het bronsysteem vaak duplicaten of overtollige gegevens die weinig inhoud hebben. Daarom moet dit oude systeem eerst gezuiverd worden, zodat enkel de essentiële gegevens overgenomen worden naar het nieuwe systeem.

Het is aan te raden de migratie van master data te laten uitvoeren door een expert. Vanuit technisch perspectief is dit een karwei die de nodige analyse met zich meebrengt. Zo kunnen niet alle gegevens klakkeloos overgenomen worden. Tijdens de voorbereiding van de master data migratie vinden er meestal een aantal conversies plaats om de informatie uit het bronsysteem compatibel te maken met de SAP standaards. Indien het bronsysteem een niet-SAP-systeem betreft, wordt deze fase bemoeilijkt. Bij dit laatste scenario is een gedegen cooperatie tussen de master data migratieleider en de gebruikers van het oude bronsysteem noodzakelijk. Deze laatsten bezitten immers alle kennis van het bronsysteem. Daarom moet een master data migratie als een volwaardig sub-project binnen de SAP implementatie beschouwd worden.

Bij de migratie van stamgegevens kan de expert beroep doen op een aantal tools die de structuur van dit proces optimaliseren. Zo vertrouwt SAP al jaren op haar zelf ontwikkelde eCAT, Batch Input, LSMW, enz. Bovendien ontwikkelt de master data migratie-expert in sommige gevallen zelf een interface, die de gegevensstroom tussen de verschillende systemen structureert en optimaliseert.

Tijdens een traditionele master data migratie worden een aantal essentiële stappen doorlopen. Zo worden initieel de eisen in samenspraak met de klant verzameld. Hierna wordt besloten welke professionals het projectteam zullen bezetten en wie er als zodanig precies bij het project betrokken wordt. Na deze afstemmingen begint een technische fase: de oude en nieuwe data worden gemapt. Bovendien wordt de te hanteren projectmethode samen met de klant afgestemd. Een aantal stamgegevenstemplates worden vervolgens aangelegd om een uniforme informatiestroom te verkrijgen. Na deze stappen gaat de expert over tot een testupload. Dit geeft een inzicht in de toestand van de stamgegevens en duidt op problemen die tijdens de productieve upload vermeden dienen te worden. De resultaten van de testupload worden zorgvuldig geëvalueerd en opduikende problemen worden gecorrigeerd. Deze fase wordt zo vaak herhaald als nodig om alle problemen te elimineren. Indien alle problemen opgelost zijn, gaat de expert over tot de effectieve productieve upload.

================================================

PIKON is een internationale SAP consultancygroep met een Benelux-vestiging in Lanaken (België). Samen met de 50 medewerkers uit de overige vestigingen van de PIKON International Consulting Group (Duitsland & Groot-Brittannië) bieden wij onze klanten een brede waaier aan ervaren en gedreven meertalige SAP-profielen. PIKON is reeds meer dan tien jaar gespecialiseerd in SAP ERP, SAP Business Intelligence en Business Integration.

PIKON Belgium NV
Tommy Beckers
Europaplein 41 Bus 1
BE-3620 Lanaken
Tel: 089-72.29.10
Fax: 089-73.19.72
E-mail: [email protected]
www.pikon.com