(Persbericht) Stamrecht banksparen heeft zich een jaar na introductie ontwikkeld tot een gewilde bestedingsmogelijkheid van een ontslagvergoeding. Door een wetswijziging mag sinds 1 januari 2010 een gouden handdruk bij ontslag gestort worden op een geblokkeerde bankrekening, het zogenaamde stamrecht banksparen. Alternatieven zijn een stamrechtverzekering en een stamrecht BV. De populariteit van het stamrecht banksparen onder werknemers die een gouden handdruk meekrijgen is ten koste gegaan van de stamrechtverzekeringen. De kosten voor stamrecht banksparen zijn in vergelijking met een stamrechtverzekering - laag en worden tegen relatief aantrekkelijke rentes afgesloten. De markt voor stamrecht banksparen telt in een jaar tijd een volwaardig productaanbod. Op de website www.banksparen-ontslagvergoeding.nl kunnen geïnteresseerden vergelijkingen maken en online offertes aanvragen voor stamrecht banksparen. De website is een initiatief van Gouden Handdruk Specialist.

Meeste grote financiële dienstverleners bieden stamrecht banksparen aan
à¢â‚¬Å“Veel financiële dienstverleners zijn na de wetswijziging direct aan de slag gegaan om passende producten samen te stellenà¢â‚¬, vertelt Marius Winter, eigenaar van de website www.banksparen-ontslagvergoeding.nl. à¢â‚¬Å“SNS had de primeur, maar nu bieden zowel banken als verzekeraars stamrecht banksparen aan. SNS, ABN Amro, Delta Lloyd, Aegon en Rabobank zijn de grootste aanbieders op het gebied van stamrecht banksparen. Opvallend is dat ING op dit moment nog geen producten voor stamrecht banksparen aanbiedt.à¢â‚¬

Er zijn verschillen tussen de verschillende banken en verzekeraars en hun producten. Gouden Handdruk Specialist maakt vergelijkingen en bemiddelt in stamrecht banksparen. Op basis van eigen onderzoek trekt Gouden Handdruk Specialist de volgende conclusies:

à¢â‚¬¢ De gemiddelde leeftijd bij afsluiten stamrecht banksparen is 54 jaar
à¢â‚¬¢ Het gemiddelde bedrag ligt tussen €50.000,- en €55.000,-
à¢â‚¬¢ 85% kiest voor een uitstel variant*

* De uitgestelde bankspaarrekening houdt in dat het geld vaststaat. Pas in de toekomst kan men uitkeringen ontvangen uit de stamrecht bankrekening. Deze variant is geschikt voor mensen die het geld na ontslag nog niet direct nodig hebben, maar voor later willen reserveren als een zogenaamd ´appeltje voor de dorst‘˜.

Aantrekkelijke rentetarieven voor uitgestelde stamrecht bankspaarrekening
à¢â‚¬Å“Uit ons onderzoek blijkt dus dat 15% kiest voor een direct uitkerende variantà¢â‚¬, vervolgt Winter. à¢â‚¬Å“Binnen deze variant gaat de bank direct maandelijks uitkeringen doen. Dit zijn bruto uitkeringen, dus de bank houdt belasting in. In de praktijk worden uitkeringen vaak gebruikt als aanvulling op een WW uitkering of een lager salaris. De werknemer kiest zelf een bepaalde einddatum. Op de einddatum is de bankspaarrekening leeg en stoppen de uitkeringen.à¢â‚¬ Ontslagen medewerkers die kiezen voor een uitgestelde spaarrekening mogen maximaal uitstellen tot het jaar waarin hij of zij 65 jaar oud wordt. Op uiterlijk 65 jarige leeftijd moet de uitstelvariant worden omgezet in een direct uitkerende stamrechtvariant. Bij de uitgestelde bankspaarrekening heeft men de keuze uit een variabele rente of een vaste rente. à¢â‚¬Å“Op onze website www.banksparen-ontslagvergoeding.nl zien we dat maar liefst 90% kiest voor een variabele rente en 10% kiest een depositovariant waarbij de rente vastligt voor een langere periode. De variabele rente ligt op dit moment rond de 2,6 %. De vaste rente kan oplopen tot ongeveer 4 %, gezien de huidige rentemarkt zijn dit aantrekkelijke tarieven.à¢â‚¬

Over De Gouden Handdruk Specialist
De Gouden Handdruk Specialist (www.goudenhanddrukspecialist.nl) informeert werknemers die een ontslagvergoeding ontvangen. De Gouden Handdruk Specialist adviseert boventallige of ontslagen werknemers over de financiële consequenties van ontslag. De Gouden Handdruk Specialist werkt landelijk en is gevestigd in Soest. De Gouden Handdruk Specialist is onderdeel van W&P Belastingadviseurs.