(Persbericht) à¢â‚¬Å“Buurten in Mà¼nchenà¢â‚¬

Neuss/Duitsland. Korte afstanden, aantrekkelijke prijzen en een heleboel ruimte voor nieuwe onroerendgoedprojecten: tussen de Randstad en het Ruhrgebied biedt de regio Niederrhein met name voor Nederlandse investeerders en projectontwikkelaars grenzeloze mogelijkheden. Deze presenteert Standort Niederrhein GmbH op de Expo Real in hal B1, op stand 312. Zo luidt het motto ook in Mà¼nchen: à¢â‚¬Å“Welkom aan de Niederrhein wereldwijd vlakbij!à¢â‚¬

Van winkelcentrum tot bedrijfs onroerend goed, van kantoorruimte tot het gebruik van leegstaande bedrijfspanden: wie voor zijn vastgoedproject op zoek is naar een geschikte locatie of hierin wil investeren, moet zeker een bezoekje brengen aan de gemeenschappelijke stand van de Regio Niederrhein.

De organisator, Standort Niederrhein GmbH, gevestigd in Neuss helpt verder bij vragen over de aanpak en maakt door rechtstreeks contact met de belangrijkste instanties de weg vrij voor de stap over de grens. Met gegevens over de bedrijfslocatie biedt Standort Niederrhein GmbH geïnteresseerde projectontwikkelaars en investeerders een overzicht van de investeringsmogelijkheden tussen Emmerich en Neuss, Mà¶nchengladbach en Wesel niet te verwarren met de Nederlandse Nederrijn.

Meer informatie op www.invest-in-niederrhein.de/nl.

Informatie: Standort Niederrhein GmbH, FriedrichstraàƒÅ¸e 40, 41460 Neuss Tel: +49(0) 2131-92 68 591, [email protected]

Informatie voor de pers (niet voor publicatie):
mediamixx GmbH, Kerstin Dartmann, Tel: 0049-2821-7115621, [email protected]