Het  CDA heeft voorgesteld de accijnsverhoging op sterke drank uit 2003 terug te draaien. STAP (Stichting Alcoholpreventie) ziet dit als het negeren van de zorgelijke trend van het drinken onder jongeren.

Het voorstel van minister Hoogervorst voor extra accijns op mixdranken als onderdeel van een integrale aanpak van drinken onder jongeren werd dit voorjaar met een motie tegengehouden door VVD, CDA, LPF en Groep Wilders. Het CDA wil nu zelfs de accijns op sterke drank verlagen. Mixdranken zijn meestal gemaakt op basis van sterke drank. Per saldo wordt alcohol, ook in de vorm van mixdranken, dus nog goedkoper en gemakkelijker te krijgen als die accijnsverlaging doorgaat. Dit is volgens STAP een ondermijning van de brede aanpak van drinken onder jongeren. Volgens STAP zal een accijnsverlaging leiden tot een toename in drankgebruik door jongeren, die door de lagere prijs van mixdranken zullen worden aangesproken.

bron:Stap

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular