Valentijn, dag van de liefde. Juist deze dag heeft ArboNed uitgekozen
voor de start van een gratis voorlichtingscampagne over geweld en
agressie. Nog steeds neemt het aantal medewerkers dat op het werk met
intimiderend gedrag te maken krijgt toe. Agressiebeleid en de
uitvoering daarvan zorgt ervoor dat werknemers zich veiliger voelen.
Voorlichting is de eerste stap, en daarom bezoeken de
bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed deze week tien
zorginstellingen. 

 
Agressie en geweld op de werkvloer komt steeds vaker voor, zo blijkt
uit onderzoek van het Ministerie van SZW. Meer dan een kwart van de
werknemers werd in 2003 met intimiderend gedrag van klanten
geconfronteerd. Maar het zijn niet allen consumenten, patiënten of
andere derden die ongewenst gedrag veroorzaken. In maar liefst 1 op de
7 gevallen doen collega's of leidinggevenden dat. Ongewenst gedrag doet
zich in vele varianten voor. Denk aan beledigingen, bedreigingen,
lichamelijke aantastingen en pesterijen. Bij de oplossing van deze
problematiek zet ArboNed haar bedrijfsmaatschappelijk werkers in. Zij
helpen bij de verwerking van de intimidatie, bij het formuleren en
implementeren van beleid, en kunnen binnen de organisatie ook als
vertrouwenspersoon optreden.   
 
Met de campagne wil ArboNed het belang van een preventief
intimidatiebeleid onder de aandacht brengen. Dat doet ze door in de
week van 14 februari gratis voorlichtingsbijeenkomsten te geven bij
tien ziekenhuizen, welzijnsinstellingen en verpleeg- en
verzorgingstehuizen. Ook na deze bijeenkomst kan het onderwerp onder de
aandacht blijven, want de zorg- en welzijnsinstellingen ontvangen een
toolbox waarin onder meer de 'checklist agressie en geweld', een poster
met negen gouden regels, de presentatie en een telefoonnummer voor 24
uurs trauma-opvang zitten. Omdat agressie en geweld niet alleen in de
zorg voorkomen kunnen vanaf Valentijnsdag ook andere organisaties zich
inschrijven voor de gratis expertmeetings. Zie www.arboned.nl voor data
en inschrijving.   

Bron: ARBONED