Op donderdag 25 november, de landelijke Dag tegen Huiselijk Geweld,
start in vijf regio's (Amsterdam, Den Haag, Leiden, Gouda en Flevoland)
een voorlichtingscampagne tegen huiselijk geweld: ' Huiselijk geweld is
niet normaal'. U bent van harte welkom om bij de lanceringen van deze
campagnes aanwezig te zijn.

 
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de
Nederlandse samenleving. Recent onderzoek toont aan dat zeker een half
miljoen mensen slachtoffer zijn (geweest) van een vorm van huiselijk
geweld. In de aanpak van huiselijk geweld willen vele gemeenten en
regio's voorlichtingscampagnes starten om het probleem 'achter de
voordeur vandaan te halen'. Het Ministerie van Justitie heeft daarom
besloten aan gemeenten een communicatie-toolkit aan te bieden waarmee
ze hun eigen campagnes tegen huiselijk geweld kunnen ontwikkelen.
Amsterdam, Den Haag, Leiden, Gouda en Flevoland hebben op basis van de
kennis uit die toolkit besloten om gezamenlijk de zeer succesvolle
campagne van de gemeente Haarlem, ontwikkeld door het bureau ZMO, over
te nemen en uit te breiden.  
 
Het doel van de campagne ' Huiselijk geweld is niet normaal' is het
doorbreken van het taboe rondom huiselijk geweld en bekendheid geven
aan de telefoonnummers van de lokale Advies- en Steunpunten Huiselijk
Geweld. De campagne richt zich op alle slachtoffers en plegers van
huiselijk geweld, maar ook op de omgeving. In opvallende, aangrijpende
beelden wordt getoond dat huiselijk geweld iedereen kan overkomen,
welke sekse, leeftijd, culturele achtergrond of seksuele geaardheid je
ook hebt.   
 
De campagne wordt op 25 november op verschillende bijeenkomsten door iedere regio afzonderlijk 'gelanceerd'.

Bron: Ministerie van Justitie